Service contract

Cliche, maar daardoor o zo waar: “voorkomen is beter dan genezen”.
Een onderhoudscontract afsluiten bij R.O.B bespaart u een hoop kopzorgen. Het maandtarief per huis, appartement of kantoor wordt afhankelijk van het aantal leden vastgesteld en kan al vanaf €0,65 per maand per lid worden afgesloten. Riolering Onderhouds Bedrijf behandeld onder andere: preventief onderhoud, advies op het gebied van riool en waterbeheersing en acute hulp bij calamiteiten. Bovendien kunnen bewoners rechtstreeks contact opnemen met ons, zodat u zich opnieuw kunt concentreren op belangrijker zaken.

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met overlast van het rioolstelsel, met alle nare gevolgen van dien. Behalve vieze geurtjes of overstroming schrikt u ook de vaak zeer hoge kosten van rioolontstoppingen(bedragen van€ 350,00 zijn echt geen uitzondering.)
Voor dakgoten geldt vrijwel hetzelfde(verstopte regenafvoer, lekkende dakgoot). Deze problemen dienen snel, vakkundig en zonder hoge kosten te worden verholpen. Om u voor deze financiële tegenvallers te behoeden biedt R.O.B u de mogelijkheid om een abonnement hiervoor af te sluiten.
Voor een gering bedrag per maand ontneemt R.O.B u de zorg van rioolverstoppingen en het schoonmaken van de dakgoot.

Dit abonnement biedt u de volgende voordelen: 365 dagen, 24 uur per dag bereikbaar en uw probleem wordt opgelost binnen 24 uur. Mogelijkheden onderhoudscontract.

Wat houdt het R.O.B onderhoudscontract in.
1 Het verhelpen van alle voorkomende normale verstoppingen binnen 24 uur na melding.
2 Spoedeisende verstoppingen, zullen altijd de zelfde dag binnen onze dagelijkse werktijden verholpen worden.
3 Bij wateroverlast, calamiteiten aan de afvoer direct dag en nacht 24 uur(ook op zon- en feestdagen).
4 Het verstrekken van informatie aan de bewoners, over het vorkomen van kleine verstoppingen.
5 Inspectie overleg omtrent zwakke punten in het afvoersysteem.
6 Preventief onderhoud omtrent zwakke punten worden in het afvoersysteem na inspectieoverleg gereinigd en gerepareerd